IT og digitale løsninger

Online ledelsessystemer, digitale workflows og BIM (Byggeri)

IT og håndholdte digitale værktøjer der effektiviserer arbejdsopgaver, er allerede hverdag i mange virksomheder. Digitalisering af arbejdsprocesser kommer til at gå endnu hurtigere i de kommende år og bliver en endnu skarpere konkurrenceparameter med henblik på effektiviseringstiltag.

I samarbejde med vores IT-partner i Danmark ComVis Management kan vi udvikle individuelt tilpassede løsninger indenfor software- og databaseudvikling.

Vi tilbyder derudover to andre løsninger. Online IT-baseret ledelsessystem baseret på IT-platform fra vores samarbejdspartner Qualiware og digitale workflows workflow-to-go® udviklet af vores partner newish. SimplexUno er udvalgt partner for workflow-to-go®.

Derudover rådgiver vi byggebranchen omkring BIM (Building Information Modeling). Læs mere om BIM her.

 

Workflow-to-go

Workflow-to-go®, er et mobilt værktøj, der fungerer både som formidlings- og registreringsværktøj. Arbejdsgange (workflows) bliver digitale på en smartphone eller tablet. Hjælper medarbejdere med at udføre arbejdet lige der hvor de står - uden afbrydelser.

Workflow-to-go® gør det muligt at skabe synkroniseret adfærd på arbejdspladsen og sikrer at arbejdet udføres mest effektivt.

Workflow-to-go® styrker eksekveringen og sikrer at jeres kerneprocesser optimeres, at I arbejder ensartet og at I let kan finde årsager til problemer og muligheder for yderligere optimering.

Sådan virker det:

 • Medarbejderen scanner en QR-kode (Quick Response) opsat ved arbejdsstedet.
 • Workflowet, der ligger på en server, kommer derefter frem på medarbejderens smartphone/tablet, som herefter kan følge workflowets retningslinier.
 • Systemet er tilpasset både Apple og Android.
 • Et workflow kan fx bestå af: arbejdsinstruktion (word/pdf), billeder, pdf, html, videoinstruktion, afkrydsningsbokse (fx dokumentation for udført arbejde)

Vi tilbyder:

 • I skal definere jeres roller (fx. operatør, driftschef, sikkerhedsansvarlig osv.).  Dernæst skal I beslutte hvilke informationer de enkelte roller skal modtage for en given QR-kode. 
 • Vi sætter jeres workflow op i systemet for jer og har I allerede identificeret de nødvendige elementer til jeres workflow, så kan I være oppe at køre i løbet af et par dage.
 • Vi kan også hjælpe jer med at producere de nødvendige elementer, fx videoinstruktioner.
 • I undervises i hvordan I fremover administrerer systemet via det meget brugervenlige administrationsmodul, der kun kræver internetadgang.

 

Digitalisering

Online ledelsessystemer, digitale workflows og BIM

Online ledelsessystem

Tiden er forbi hvor ledelsesystemet var dokumenter i filmapper. IT-baserede online løsninger, hvor alle har adgang uanset hvor man befinder sig, er den optimale løsning.

Det øger brugervenligheden og funktionaliteten og gør opdateringer langt nemmere. Ledelsessystemet samler strategier, mål, organisationsstruktur, politikker, processer og procedurer i ét system med en brugervenlig portalforside.

Vi anvender IT-platformen fra vores samarbejdspartner Qualiware, som er meget grafisk og kan tilpasses enhver virksomheds særlige behov. Kombinerer man systemet med det operationelle og håndholdte system workflow-to-go, har man efter vores mening en meget stærk løsning, der vil animere medarbejderne til at bruge det dagligt.

Vi tilbyder:

 • Kortlægning af jeres interne processer. 
 • Status på jeres organisationsstruktur.
 • Fastlæggelse af jeres overordnede Enterprise Architecture (EA).
 • Fastlæggelse af systemets funktionalitet.
 • Design af systemets portalforside.
 • Overordnet processtruktur. Hovedprocesser, delprocesser og arbejdsprocesser.
 • Definition af roller og procesansvarlige.
 • Opsætning og modellering af jeres processer i Qualiware Business Modeler. 
 • Implementering af online-systemet i samarbejde med jeres IT-afd. Vi installerer og idriftsætter systemet på jeres server eller som cloud-løsning. Etablerer gateways osv.
 • Træning af medarbejdere i ledelsessystemet. 
 • Kurser for superbrugere/administratorer.
 • Vedligeholdelse af ledelsessystemet. 
 • IT-support og service-abonnement.