IT understøtter vores ydelser

IT-løsninger skal vælges med omhu og kan sjældent løse et problem alene. Vi tilpasser vores ydelser til de IT-systemer der eksisterer hos kunden, men vi kan også tilbyde egne IT-værktøjer, der understøtter vores øvrige løsninger.

Vores kunder ser en stor fordel i, at hele "løsningspakken" kommer fra en og samme leverandør. Det mindsker risikoen for misforståelser og spildtid.

Samtidig er der en bedre forretningsforståelse, der gavner IT-løsningen og ikke mindst de medarbejdere der skal anvende 

Vi har allieret os med nogle stærke danske IT-samarbejdspartnere og nogle af vores IT-ydelser tilbydes i tæt samarbejde med dem.

IT-løsninger kan både være standardløsninger eller individuelle, der tilpasses kundens behov.

 

Online ledelsessystem

Kvalitetsledelsessystem baseret på platform fra Qualiware. Vi kan sikre, at alle systemet opfylder alle kravene i ISO 9001. Vi kan indgå som sparringspartner eller styre hele projektet. Udvikling og implementering.

Læs mere

workflow-to-go, qr, qr-koder, instruktion på mobil, newish

workflow-to-go®

Instruktioner (word, html, pdf eller videoklip) direkte på medarbejderens mobil (Ipod/Android). Med QR-koder (Quick Response) direkte på arbejdsstedet, kan medarbejderne have instruktion lige ved hånden. 

Læs mere

it-governance, simplexuno, flemming rindshøj, comvis, styring af it, it-processer

IT-governance

En af ledelsens vigtige opgaver er, at identificere, sammensætte og gennemføre de IT-styringsprincipper, der er nødvendige for at kunne realisere hele eller dele af virksomhedens aktuelle forretningsstrategi og dermed realisere det forventede udbytte af investeringerne.

Læs mere

isms-system, it-sikkerhed, it-processer, comvis

IT-sikkerhed

Vi kan hjælpe IT-ledelsen med etablering, implementering, drift, overvågning, vedligeholdelse og forbedring af et ISMS-system. Dette gør vi under hensyntagen til virksomhedens/organisationens behov, mål, sikkerhedskrav, processer, samt størrelse og struktur.

Læs mere

it-support, comvis, qualiware, simplexuno

IT-support

Vi supporterer de systemer som vi indfører hos vores kunder. Det sker i tæt samarbejde med virksomhedens egen IT-afdeling. Fleksible løsninger tilpasset behovet.

Læs mere