Målstyring

Når topledelsen udviser lederskab og skaber retning for organisationen gennem en klar sammenhæng mellem virksomhedens mission og strategi og de operationelle mål, skaber den motiverede og engagerede medarbejdere og dermed værdiskabelse.

MBO er en deltagerbaseret proces, hvor medarbejderne selv er med til at sætte mål og vælge den fremgangsmåde, de skal følge. Dermed er de også mere tilbøjelige til at leve op til deres ansvar.

En anden vigtig del af MBO, er måling og sammenligning af medarbejdernes faktiske resultater med fastlagte standarder.

Vi hjælper jer igennem hele processen med kortlægning, analyse, interviews, workshops, målfastlæggelse og implementering, så I får valgt de korrekte KPI, der kan bidrage til den ønskede adfærd i organisationen.

  • Analyse og kortlægning. Ved hjælp af interview og webbaseret analyseværktøj.
  • Fastlæggelse af virksomhedens vision, mission og strategi. Vi udfordrer ledelsen og sparrer med jer.
  • Valg af de rigtige mål (SMART-mål/KPI). Involvering af ledere og medarbejdere i workshops.
  • Udarbejdelse af handlingsplaner/projektstyring.
  • Værktøjer til effektiv kommunikation af vision, strategi og mål til organisation og interessenter.
  • Visuel præsentation/kommunikation af målopfyldelse/resultater.
  • Ledelsens evaluerings rolle i målstyringssammenhæng.
  • Virkemidler til at fastholde engagementet hos ledelsen og blandt medarbejderne.
  • Implementering
  • Evaluering