Byggebranchen Danmark/Polen

Vi finder jeres JV-partner og leverandør af kvalitetsmaterialer

Vi har særligt fokus på byggeindustrien og har stort kendskab til branchen i både Danmark og Polen. Det gør os til en stærk samarbejdspartner når fx danske byggefirmaer ønsker at finde en polsk samarbejdspartner/leverandør, eller et polsk byggefirma ønsker at etablere sig i Danmark med en dansk samarbejdspartner.

Med udgangspunkt i vores kompetencer indenfor eksport/import, forretningsudvikling, optimering af ledelsessystemer og byggeprocesser, kvalitets- og miljøkontrol, er vi en stærk partner både i opstartsprocessen og senere som rådgiver og brobygger mellem de to parter.

Derudover tilbyder vi branchespecifikke IT-baserede ledelsessystemer og løsninger til den digitale byggeproces. 

Polske leverandører

Gennem vores store netværk i Polen finder vi jeres leverandør af byggematerialer. Det kræver lokalkendskab at finde de rigtige kvalitetsbevidste leverandører og forhandle gode priser og leveringsbetingelser.

Vi tilbyder:

 • identificering af leverandør
 • etablering af indkøbsfunktion i Polen
 • logistik/forsendelse
 • kvalitetskontrol og leverandøraudit iht. ISO 9001/ISO 14001
 • leverandørpleje

Kvalitet/miljø/sikkerhed

Vi udvikler og implementerer jeres online kvalitetsledelsessystem iht. ISO-standard-erne. Strategier, mål, arbejdsinstruktioner, manualer, kontrolplaner, myndighedskrav samlet i et brugervenligt online system.

Eksempler på indhold:

 • Bygherrens og entreprenørens ansvar
 • Myndighedskrav og standarder, fx. AB 92/ ABT 93
 • Udbudskontrolplan
 • Projektgranskning og risikovurderinger
 • Kvalitetskontrol/kontrolplan og projektgennemgang
 • Tilsyn af byggeriets udførelse
 • Kvalitetsikring af eftersyn opfølgning på fejl og mangler

Leverandører og samarbejdspartnere

Vi forbinder byggebranchen i Danmark og Polen

Samarbejdspartner

Vi identificerer jeres polske underentreprenør eller JV-partner. Få fordel af vores store netværk til at finde et økonomisk solid og kvalitetsbevidst byggefirma, ofte med byggeerfaring fra Skandinavien.

Vi tilbyder:

 • Kortlægning og udvælgelse
 • Facilitering af kontaktmøder
 • Support i forbindelse med opstart og byggeprojekter i Danmark
 • Undervisning i dansk kultur, sprog, love og standarder

BIM og digitalisering

Digitalisering af hele byggeprocessen vinder indpas både i Danmark og Polen. BIM (Building Information Modelling) er påkrævet ved mange offentlige udbud. Vi rådgiver og sikrer en effektiv implementering.

Derudover har vi en stærk løsning til digitalisering af arbejdsprocesserne vha. tablets udviklet af en dansk IT-virksomhed.

Workflow-to-go® er en brugervenlig løsning hvor ingeniører og håndværkere kan få digitale arbejdsinstruktioner, sikkerhedsistruktioner, betjeningsvejledninger, kontrolplaner o.l direkte på en tablet eller smartphone. Enten som dokument, billede eller videoklip.

Systemet tilpasses nemt forskellige brugergrupper og styres fra et brugervenligt administrationsmodul. 

Spørg efter en demo.

Lean i byggeriet

Vi effektiviserer jeres design- planlægnings- og byggeproces ved at udvikle og implemntere Lean Construction. I opnår en væsentlig omkostningsreducering ved mindskning af spild i processerne.

Spildtyper er:

 • Spildtid/ventetid
 • Overflødige arbejdsgange
 • Følger af fejlberegningerforkerte tegninger/instruktioner
 • Forsinkede leverancer
 • Følger af fejl i byggeri/konstruktion og materialer
 • Følger af fejl i materialer 
 • For lang transporttid og stor lagerbinding
 • For stort materiale- og ressourceforbrug