IT-sikkerhed

 

Når en virksomhed/organisation vælger at indføre et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS-system), bør det være en strategisk ledelsesbeslutning - på lige fod med beslutningen om et kvalitets- og miljøledelsessystem -

De tre separate systemer kan endvidere med fordel integreres i én samlet løsning, med udgangspunkt i vores IT-platform fra Qualiware eller som integreret del i virksomhedens eksisterende ledelsessystem.

ISMS-systemet skal sikre, at der vælges fyldestgørende og passende sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter informationsaktiver og skaber tillid hos alle interessenter. ISMS-systemet vil leve op til kravene i standarden DS/ISO/IEC 27001:2007

IT-sikkerhed tilbydes i samarbejde med vores samarbejdspartner ComVis Management.

Ydelser

 

Vi assisterer IT-ledelsen med etablering, implementering, drift, overvågning, vedligeholdelse og forbedring af ISMS-systemet.

Det gør vi under hensyntagen til virksomhedens/organisationens behov, mål, sikkerhedskrav, processer, samt størrelse og struktur.

ISMS-systemet omfatter bl.a. retningslinjer for:

  • Ledelsens forpligtelser
  • Tilvejebringelse og styring af ressourcer
  • Styring af dokumenter og registreringer
  • Uddannelse/træning og kompetencer
  • Interne ISMS-audit
  • Ledelsens evaluering af ISMS-systemet

 

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for jer.