Optymizacja procesów

W wielu firmach brakuje znajomości własnego biznesu oraz procesów pracy, przez co trudno jest określić ich skuteczność czy mówić o ich maksymalnej wartości.

Dogłębne prześledzenie kluczowych procesów stanowi punkt wyjścia dla optymizacji procesów.

Następnie konieczne jest dojście do porozumienia w kwestii zmian jakie czekają firmę.

Zaangażowanie zarówno kierownictwa jak i pracowników oraz nacisk na wdrożenie oraz utrwalenie procesów są kluczowe dla osiągnięcia ostatecznego sukcesu.

Zachowaj prostotę – „keep it simple”!

Lean

Projekt lean – niezależnie od tego czy dotyczy produkcji czy/i administracji – ma na celu zredukowanie marnowania. Lean pomaga uzyskać wyższe wartości przy mniejszych nakładach, podwyższając wydajność  oraz satysfakcję klienta poprzez redukcję przepływów oraz redukcję marnowania w administracji oraz produkcji. Innymi słowy, skraca oraz optymalizuje procesy biznesowe.  

Oferujemy:

 • Poznanie organizacji firmy oraz stworzenie poczucia gotowości do zmian.
 • Zidentyfikowanie działań tworzących wartość dodaną.
 • Mapowanie strumienia wartości procesów w firmie.
 • Zidentyfikowanie istotnych metod lean, takich jak Muda, Mura i Muri, Kaizen, Kanban, 5S, posiedzenia zarządu, zrównoważona karta wyników (Balance ScoreCard) / KPI oraz cele SMART.
 • Zredukowanie czynności nie tworzących wartości.
 • Stworzenie płynności w strumieniu wartości tak by usługi lub produkty przepływały z minimalną liczbą przystanków i zmian. 
 • Ustanowienie systemów produkcji pull.
 • Zapewnienie zabezpieczenia usprawnień.

Optymizacja procesów

Rozwój, wdrażanie oraz utrwalanie. 

Optymalizacja transnarodowa

Posiadamy gruntowną wiedzę na temat znaczących różnic między kulturami biznesowymi, stylami zarządzania, standardami komunikacji, etc, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między duńskimi a polskimi firmami. Bez względu na rodzaj współpracy jaki wybiorą strony, z pewnością pojawi się potrzeba wspólnej platformy współpracy. 

Oferujemy:

 • Mapowanie istotnych obszarów zainteresowania oraz metod.
 • Poznanie organizacji obu firm oraz stworzenie poczucia gotowości do zmian.
 • Dostosowanie kultury biznesu tam gdzie jest to potrzebne.
 • Opracowanie wspólnego rozumienia jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu CSR.
 • Zaadaptowanie procesów komunikacji.
 • Zaadaptowanie oraz optymalizacja procesów w produkcji oraz administracji, stosując np. lean.