Procesoptimering & lean

Udvikling, implementering og forankring af løsninger

Mange virksomheder er ikke fuldt bevidste om deres egne forretnings- og arbejdsprocesser og har derfor svært ved at effektivisere dem og få skabt maksimal værdi. 

En nøje kortlægning af hoved-, del- og arbejdsprocesser er udgangspunktet for procesoptimering.

Derefter skal der opnås konsensus i hele organisationen om de forandringsprocesser man skal igennem sammen.

Ledelsens engagement, medarbejdernes involvering og et stærkt fokus på implementering og forankring af processerne, er afgørende for at opnå den endelige success.

Løsninger skal være brugervenlige og enkle. Derfor er vores motto altid:

Keep it simple.

Lean

Uanset om det omfatter produktion eller administration, handler LEAN om at reducere spildtyper. Lean skaber mere værdi med færre ressourcer ved at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem mindskning af gennemløbstid og reduktion af spild i både administration og produktion.

Vi tilbyder:

 • Mobilisere hele organisationen og skabe forandringsparathed.
 • Identificére jeres værdiskabende aktiviteter 
 • Kortlægning af værdistrømmen (Value Stream Mapping)
 • Kortlægge relevante lean metoder hos jer, fx Muda, Mura og Muri, Kaizen, Kanban, SMED, 5S, Tavlemøder, Balance Scorcard/KPI og SMART-mål.
 • Reducere de aktiviteter der ikke skaber værdi for jer (fjern spild)
 • Skabe flow i værdistrømmen, sådan at ydelserne/produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift.
 • Gøre produktionen trækstyret.
 • Sikre forankring af forbedringerne.

Procesoptimering

Udvikling, implementering og forankring

Optimering på tværs af grænser

Med særligt fokus på samarbejde mellem danske og polske virksomheder, er vi bevidste om forskelle i forretningskultur, ledelsesstil, standarder, kommunikationsformer o.a. Uanset hvilken form for samarbejde parterne vælger vil der være et varierende behov for en fælles samarbejdsplatform. Vi har grundigt kendskab til begge landes erhvervsliv og er derfor en stærk brobygger.

Vi tilbyder:

 • Kortlægning af relevante indsatsområder og metoder. 
 • Mobilisere organisatiorne i begge virksomheder og skabe forandringsparathed.
 • Tilpasse forretningskultur i relevant omfang.
 • Skabe fælles forståelse af kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og CSR.
 • Tilpasse kommunikationsprocesser.
 • Optimere/tilpasse processer i produktion og administration fx vha. lean.