Audyt wewnętrzny oraz zewnętrzny

Celem audytu jest określenie w jakim stopniu działania firmy są zgodne z wymogami takich standardów jak ISO 9001 czy innych wymagań określonych przez samą firmę. Przeprowadzenie audytu firmowych procesów oraz systemu zarządzania przez firmę zewnętrzną może okazać się bardzo cenne.

ISO 9001 dopuszcza możliwość przeprowadzenia wewnętrznego audytu przez konsultanta z zewnątrz.      

Aby audyt stanowił wartość dla klienta, powinien skupiać się nie tylko na badaniu czy „robić coś dobrze”, ale również na tym czy organizacja „robi właściwe rzeczy”.

My, jako audytorzy, przybieramy rolę trenerów. Ważne jest aby pracownicy nabrali pozytywnych doświadczeń i chcieli wypowiadać się otwarcie i szczerze podczas rozmów.

Rezultatem jest proces audytu, który identyfikuje możliwości poprawy i stanowi wartość dla organizacji. 

Audyt wewnętrzny/zewnętrzny

Wykonujemy audyty systemów zarządzania oraz standardów w trakcie pracy nad nimi, lub jako osobną usługę. Badanie takie może się odbyć jako standardowy audyt wewnętrzny, audyt wstępny przed ubieganiem się o certyfikat, lub też audyt przed półrocznym badaniem przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Oferujemy:

  • Przygotowanie, przeprowadzenie oraz udokumentowanie audytu w takich dziedzinach jak jakość, środowisko, BHP, odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo IT oraz zarządzanie energią.
  • Audytujemy następujące standardy: ISO 9001, ISO14001, DS 26001, OHSAS 18001, ISO / IEC 27001, DS / EN 16001, ISO 17025.
  • Audyt wstępny przed uzyskaniem certyfikatu, lub przed półrocznym badaniem przez jednostkę certyfikującą akredytowaną DANAK.
  • Zawsze dostarczamy czytelny raport audytu, który może zostać użyty jako firmowy katalog poprawek wraz z oceną zarządu. 

 

Audyt systemu zarządzania oraz dostawców

Audyt = identyfikacja potencjału do poprawy

Audyt dostawcy

Przeprowadzamy audyty dostawców jako część  naszych ciągłych badań waszych dostawców oraz podwykonawców w Danii oraz Polsce.

Oferujemy:

  • Przygotowanie, przeprowadzenie oraz udokumentowanie audytu w takich dziedzinach jak jakość, środowisko, BHP, odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo IT oraz zarządzanie energią.
  • W audytach dostawców skupiamy się szczególnie na relacjach z dostawcą, zgodności z przepisami i normami, pakowaniu, wysyłkach, dokumentacji, zarządzaniu magazynowaniem, rozpatrywaniu skarg oraz warunkach środowiskowych.  
  • Przedmiotem audytów dostawców mogą być następujące standardy mogą być: ISO 9001, ISO14001, DS 26001, OHSAS 18001, ISO / IEC 27001, DS / EN 16001, ISO 17025.
  • Zawsze dostarczamy czytelny raport audytu, który może zostać użyty jako firmowy katalog poprawek wraz z oceną zarządu