Intern og ekstern audit

Værdibaseret audit af ledelsessystemer og leverandører

Audit har til formål at kortlægge i hvilken grad virksomhedens aktiviteter er i overensstemmelse med kravene i en standard, fx ISO 9001 eller andre krav defineret af virksomheden selv. Det kan være værdifuldt at få eksterne øjne til at gennemgå virksomhedens processer og ledelsessystemets effektivitet.

Ifølge ISO 9001 er det tilladt at få et eksternt konsulentfirma til at udføre virksomhedens interne audit.

Skal audit skabe værdi for kunden, skal audit fokuserer ikke kun fokusere på, om ”man gør det rigtigt”, men også på om ”man gør de rigtige ting”. 

Vi har som auditorer en coachende rolle, hvilket giver medarbejderne en positiv oplevelse og dermed lyst til at bidrage åbent og ærligt under interviewene.

Resultatet er en auditproces, der identificerer jeres forbedringspotentiale og skaber værdi for jeres organisation.

Intern/ekstern audit

Vi udfører audit af ledelsessystemer og standarder i forbindelse med vores udvikling af disse eller som selvstændig ydelse. Det kan fx være som jeres faste interne auditor eller en pre-audit før en certificering eller en ekstern audit af et akkrediteret certificeringsorgan. 

Vi tilbyder:

  • Vi planlægger, gennemfører og dokumenterer audit indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, socialt ansvar, it-sikkerhed og energiledelse.
  • Vi auditerer følgende standarder: ISO 9001, ISO14001, DS 26001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, DS/EN 16001, ISO 17025.
  • Auditering af SKS-systemer (El-autorisation).
  • Præ-certificeringsaudit forud for certificering eller forud for halvårlig efterprøvning af DANAK-akkrediteret certificeringsorgan.
  • Vi leverer altid en samlet auditrapport, der kan bruges som jeres interne forbedringskatalog, f.eks. i forbindelse med ledelsens evaluering.

 

Audit af QHSE-system og leverandører

Audit = identificering af forbedringspotentiale

Leverandør audit

Vi gennemfører leverandøraudit enten som led i vores løbende evaluering af jeres polske leverandør/underntreprenør eller som selvstændig ydelse til virksomheder i Danmark og Polen.

Vi tilbyder:

  • Vi planlægger, gennemfører og dokumenterer leverandøraudit  indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, socialt ansvar, it-sikkerhed og energiledelse.
  • Ved leverandøraudit er der særligt fokus på leverandørforhold, som pakning, forsendelse, dokumentation, lagerstyring, reklamations-behandling og miljøforhold.
  • Derudover kan følgende standarder være omfattet af leverandøraudit: ISO 9001, ISO14001, DS 26001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, DS/EN 16001, ISO 17025.
  • Vi leverer altid en samlet auditrapport, der kan bruges som jeres interne forbedringskatalog, f.eks. i forbindelse med ledelsens evaluering.