Business case: Doradztwo w Zarządzaniu Środowiskowym – projekt metra w Kopenhadze.

Od jesieni 2013 do lutego 2014 roku SimplexUno pracował nad przygotowaniem oferty związanej z zarządzaniem środowiskiem dla projektu połączenia metra w Kopenhadze Cityringen (Nordhavnen). 

Klient

Nasz klient Gülermak Heavy Industries jest jedną z wiodących międzynarodowych firm budowlanych. Od swojego założenia w Ankarze w 1958 roku zrealizowała wiele dużych projektów, takich jak koleje, tunele oraz inwestycje przemysłowe, cementownie, cukrownie, huty szkła oraz elektrownie.  

W ostatnim czasie Gülermak stanowiło część konsorcjum które zbudowało drugi etap metra w Warszawie, otwartego w marcu 2015 roku.

Gülermak jest również właścicielem jednej z największych hut stali w Turcji, o rocznej zdolności produkcyjnej  36.000 ton, i eksportującej do 35 krajów. 

Sytuacja wyjściowa

Gülermak Heavy Industries zostało wstępnie zakwalifikowane do składania oferty projektu metra Cityringen (odgałęzienia do North Harbour) w Kopenhadze. Czas na przygotowanie środowiskowej dokumentacji przetargowej był stosunkowo krótki, ponieważ zadanie zostało wcześniej powierzone brytyjskiej konsultingowej firmie inżynieryjnej, której jednak nie udało się zadania wykonać w sposób satysfakcjonujący. Dlatego też poproszono  SimplexUno o przygotowanie przetargu.  

Zadanie

Zadanie, na podstawie obszernej dokumentacji od firmy Metro w Kopenhadze, obejmowało interpretację oraz przeprowadzenie oceny w zakresie wymogów środowiskowych, oraz opracowania odpowiedniego system zarządzania środowiskiem. System ten miał być ściśle skoordynowany z podobnymi systemami dotyczącymi jakości, zdrowia oraz bezpieczeństwa, jak również z innymi opisami kierowniczymi oraz technicznymi.  

Doradzaliśmy również w zakresie systemów zarządzania jakością, oraz w mniejszym stopniu, w części dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Całość dokumentacji przygotowano w języku angielskim.  

Praca

Proces:

  • Weryfikacja, interpretacja oraz ocena dokumentacji przetargowej.
  • Analiza GAB. Luki/wady istniejącego systemu zarządzania środowiskiem firmy w porównaniu z wymogami oraz oczekiwaniami określonymi w dokumentacji przetargowej.  
  • Przygotowanie/dostosowanie ogólnej instrukcji zarządzania środowiskiem oraz związanych z nią procedur. 
  • Skoordynowanie z systemami zarządzania jakością, BHP oraz projektami.
  • Doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością.

SimplexUno reprezentował Gülermak podczas przedstawiania środowiskowej części zarządzania Metroselskabet, jak również podczas późniejszych rozmów oraz prac na podstawie komentarzy od Metroselskabet.

Ostatecznie projekt wygrało inne konsorcjum, równocześnie jednak uznano że Gülermak Heavy Industries przedstawiło najlepsze rozwiązanie w części dotyczącej zarządzania, której częścią z kolei był system zarządzania środowiskiem.