Optimering QHSE ledelsessystem

Opgradering af QHSE-ledelessystem for entreprenørvirksomheden Gülernmak med særligt fokus på miljødelen.

Vores kunde Gülermak Heavy Industries er et førende internationalt entreprenørfirma og har siden sin etablering i Ankara i 1958 udført en lang række store projekter bl.a. jernbaner, tunneler og industrielle projekter, som cement-fabrikker, sukkerfabrikker, glasværker og kraftværker. 

Gülermak var en del af konsortiet, der byggede 2. etape af metroen i Warszawa (åbnet marts 2015) og omfartsmotorvejen S2 rundt om Warszawa.

Gülermak ejer desuden et af ​​de største stålværker i Tyrkiet med en produktionskapacitet på 36.000 tons/år og eksport til 35 lande.

 

Baggrund

Gülermak havde et eksisterende QHSE-ledelsessystem, som var udarbejdet af virksomhedens hovedkvarter i Ankara, primært med henblik på projekter i Tyrkiet og Mellemøsten, samt til deres stålfabrik i Tyrkiet. Systemet var certificeret iht. ISO 9001 og OHSAS 18000. I forbindelse med virksomhedens bygning af metroen i Warszawa, havde man etableret et nyt hovedkontor for Central- og Nordeuropa i Warszawa og det var herfra opgaven blev løst. 

 

Opgaven

Kunden havde erkendt behovet for en opgradering og effektiv styring af deres eksisterende ledelsessystem, både kvalitets-, miljø og arbejdsmiljødelen. Særligt ønskede man at styrke systemets miljødel, dvs. opgradering til ISO 14001 niveau, men også en generel tilpasning af ledelsessystemet til kommende projekter i Danmark og det øvrige Skandinavien. 

 

Arbejdet

Det primære arbejde bestod i:

  • Kortlægning af virksomhedens processer.
  • Udvikling af nye og opgradering af eksisterende politikker, målsætninger og procedurer indenfor kvalitet, miljø og i mindre grad arbejdsmiljø. Dette i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne. Al dokumentation blev udført på engelsk.
  • Afstemning af ledlessystemets overensstemmelse med ISO-standarderne, lovgivning og best practices.
  • Undervisning af medarbejdere i QHSE-relaterede emner.

Fakta

Kunde      Gülermak Heavy Industries Construction and Contracting Co. Inc.

Rådgiver  SimplexUno ApS

Bygherre              -  

Sagsansvarlig    Flemming Rindshøj

Entreprisesum      -

Udførelsesperiode  2014 - 2015