Rådgivning metro Cityringen København

Rådgivning og udarbejdelse af miljø- og kvalitetsledelessystem i forbindelse med tilbud på metroprojektet Cityringen (afgreningen til Nordhavn) i København. 

Gülermak Heavy Industries var prækvalificeret til at byde på metroprojektet Cityringen (afgreningen til Nordhavn) i København. I forbindelse med udarbejdelsen af det endelige tilbud til Metroselskabet, fik SimplexUno ApS til opgave at gennemføre vurdering af miljøkravene i udbudsmaterialet og den efterfølgende beskrivelse af projektets miljøledelsessystem. Opgaven bestod i tolkning af miljøkravene og efterfølgende udarbejdelse af et passende miljøledelsessystem. Dette system skulle tæt koordineres med tilsvarende systemer indenfor kvalitet, arbejdsmiljø, samt de øvrige ledelsesmæssige og tekniske beskrivelser.

Vi var endvidere rådgiver på kvalitetsledelsessystemet og i et mindre omfang på delen vedrørende arbejdsmiljø. Al dokumentation blev udarbejdet på engelsk. Med udgangspunkt i udbudsmaterialet fra Metroselskabet var arbejdsprocessen:

  • Review og tolkning af udbudsmaterialet.
  • GAB-analyse. Virksomhedens eksisterende miljøledelsessystems overensstemmelse med krav og forventninger præciseret i udbudsmaterialet.
  • Udarbejdelse/tilpasning af overordnet miljøledelsessystem inkl. manual og tilhørende procedurer.
  • Koordinering med ledelsessystemerne for kvalitet, arbejdsmiljø og projektledelse.
  • Rådgivning omkring kvalitetsledelsessystemet.

SimplexUno repræsenterede Gülemak i forbindelse med præsentation af miljødelen for Metroselskabets ledelse og den efterfølgende dialog og tilretning.
 

Fakta

Kunde      Gülermak Heavy Industries Construction and Contracting Co. Inc.

Rådgiver  SimplexUno ApS

Bygherre              Metroselskabet A/S   

Sagsansvarlig    Flemming Rindshøj

Entreprisesum      -

Udførelsesperiode  September 2013 - 2014